Nederlands English

Nieuws

Theemswegtracé

Theemswegtracé

28-03-2019

Theemswegtracé

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg.

Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingstroken. De onderbouw voor het Theemswegtracé( het spoorviaductt en aanpassingen aan het wegennet) wordt gebouwd door aannemerscombinatie SaVe. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in september 2018.

Opdrachtgever is het Havenbedrijf Rotterdam.

Call the Dutch

Ook bij dit projekt is Call the Dutch betrokken geweest door het uitvoeren van een uitvoeringsreview. Deze review bestond uit het toetsen van de uitvoerbaarheid van het ontwerp in samenhang met de reeds aanwezige logistieke stromen en de tijdelijke bouwstromen.